Giá đơn hàng PE tăng mạnh hơn so với ethylene tại Châu Âu
April 19, 2016
Các doanh nghiệp Philipines: Nguồn cung LLDPE trong nước khan hiếm
April 19, 2016

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 18 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY55/tấn (USD8/tấn) xuống CNY8325/tấn (USD1097/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 979,432 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 18 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY60/tấn (USD9/tấn) xuống CNY6788/tấn (USD895/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 2,103,780 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 18 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY45/tấn (USD7/tấn) xuống CNY4990/tấn (USD658/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 29,384 tấn.

Theo ChemOrbis