TIN NGÀNH NHỰA

December 29, 2015

Ngành nhựa lạc quan về cơ hội cạnh tranh TTP

Tăng thị phần xuất khẩu Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam, các doanh nghiệp (DN) nhựa trong nước chỉ cung cấp được 20% – 30% nguồn […]
December 5, 2015

Việt Nam nhiều cơ hội xuất nguyên liệu nhựa sang Thổ Nhĩ Kỳ

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước, hàng năm, Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu nhóm hàng nguyên liệu nhựa khoảng trên […]