CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI MAI NAM DU LỊCH HÈ 2019
15/08/2019
Công ty CP Sản xuất và Phân phối Mai Nam Du lịch hè 2020 và Kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty
02/07/2020

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM 6 CÁN BỘ VỚI CƯƠNG VỊ MỚI

Sáng 30/8/2019, Công ty Cổ phần Sản xuất và Phân phối Mai Nam đã tổ chức một buổi họp công bố Quyết định điều chuyển và bổ nhiệm 6 cán bộ của bộ phận sản xuất trực tiếp với cương vị, cơ cấu mới: Đốc công, tổ trưởng, tổ phó; Chỉ đạo buổi họp là ông Phạm Huy Thông – phó Giám đốc công ty.

Với mục tiêu thực hiện chủ trương của Ban Giám đốc  công ty  trả lương theo hình thức” lương sản phẩm “ thay thế cho hình thức trả lương theo thời gian như hiện nay cũng như hướng tới sự tăng cường trong công tác quản lý sản xuất, hiệu quả trong sử dụng nhân lực thông qua nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ lãnh đạo cơ sở ( dưới Quản đốc phân xưởng), Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Sản xuất và Phân phối Mai Nam quyết định tách 2 ca sản xuất thành 2 tổ : Tổ HI +PE và Tổ thổi chai –hũ; đứng đầu mỗi tổ là 1 Tổ trưởng và 1 tổ phó. Tổ trưởng và tổ phó của 2 ca sản xuất có nhiệm vụ khác nhau, thực hiện sự phân công và chỉ đạo của Đốc công (Đốc công sản xuất) và Quản đốc nhà máy.

6 vị trí mới bao gồm : Trần Ngọc Ninh – Đốc công sản xuất; Nguyễn Đức Anh – Đốc công sản xuất; Trần Ngọc Tam – Tổ trưởng tổ HI-PE; Vũ Văn Biển – Tổ trưởng tổ Chai-Hũ; Nguyễn Thanh Tuân – Tổ phó tổ HI-PE; Lưu Ngọc Quân – Tổ phó tổ Chai-Hũ.

Như vậy nhà máy công ty Cổ phần Sản xuất và Phân phối Mai Nam sẽ được tổ chức theo  sơ đồ mới như sau :

Thay mặt cán bộ công nhân trong công ty, 2 đốc công và 4 tổ trưởng tổ phó mới quyết tâm sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, kinh nghiệm, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo tổ sản xuất, giúp công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Chùm ảnh buổi họp:

Ảnh 1

Ảnh 2           

Ảnh 3

 

Zalo Gọi ngay